ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Буџет
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

У складу чланом 40 и чланом 41 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) Одсек за буџет и финансије Општинске управе Врњачка Бања израдио је Упутство за припрему нацрта буџета за 2018.г., са пројекцијама за две наредне године – коначну верзију, на бази Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2018.г. са пројекцијама за 2019.г. и 2020.г. које је објављено на интернет страници Министарства финансија дана 10. 11. 2017.г. у 18.00h.

Само Упутство са потребним обрасцима и пратећом документацијом, можете преузети у наставку.

Коначно Упутство за припрему буџета за 2018. и две наредне године 

Прилог 1 Планирање набавки (само за директне кориснике буџета)

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Прилог 3 Програмска класификација буџета

Прилог 4 Захтев за текуће издатке

Прилог 5 Захтев за додатно финансирање

Упутство за припрему програмског буџета

Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма

Решење о формирању радне групе за планирање програмског буџета, праћење и извештавање о учинцима програма

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката

 

За јавна предузећа:

Закључак Владе РС о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020.године

Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020.године

Обрасци за припрему Програма пословања за 2018.годину

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.