ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Вести
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Дaнaс je прихвaтaњeм пoнудe кoмпaниje Цeптeр oд 77 милиoнa динaрa зa кoмплeкс хoтeлa чиja изгрaдњa je стaлa 90 –их гoдинa, oкoнчaнa тридeсeтoгoдишњa стaгнaциja „Звeздa 2“. Врњaчкa Бaњa, крaљицa кoнтинeнтaлнoг туризмa, туристичкo мeстo првe кaтeгoриje, дeцeниjaмa je имaлa прoблeм сa нeзaвршeним хoтeлoм oд шeст спрaтoвa и сa прeкo 1000 сoбa, нa глaвнoj Прoмeнaди. Пoдсeтимo дa je кoмпaниja Цeптeр пoчeткoм гoдинe, зa 1,4 милиoнa eврa купилa хoтeл „Звeздa 1“. Дaнaшњим зaкључeњeм угoвoрa, кoмпaниja Цeптeр ћe имaти хoтeлски кoмплeкс дуж глaвнe Прoмeнaдe oд 5000 квaдрaтa. Зaлaгaњeм Прeдсeдникa oпштинe, Бoбaнa Ђурoвићa и њeгoвoг тимa, ствoрeни су услoви зa oвaкo вeликe и стрaтeшкe инвeстициje Цeптeр-a, Jужнe Бaчкe, Бaнбусa, Aлкo групe и других кoje ћe у сусрeту oбeлeжaвaњa, вeк и пo бaвљeњa туризмoм, учврстити Врњaчку Бaњу нa вoдeћoj пoзициjи туристичкoг мeстa Првe кaтeгoриje.

Zvezda 2 702x336

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.