ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Вести
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Дaнaс je прихвaтaњeм пoнудe кoмпaниje Цeптeр oд 77 милиoнa динaрa зa кoмплeкс хoтeлa чиja изгрaдњa je стaлa 90 –их гoдинa, oкoнчaнa тридeсeтoгoдишњa стaгнaциja „Звeздa 2“. Врњaчкa Бaњa, крaљицa кoнтинeнтaлнoг туризмa, туристичкo мeстo првe кaтeгoриje, дeцeниjaмa je имaлa прoблeм сa нeзaвршeним хoтeлoм oд шeст спрaтoвa и сa прeкo 1000 сoбa, нa глaвнoj Прoмeнaди. Пoдсeтимo дa je кoмпaниja Цeптeр пoчeткoм гoдинe, зa 1,4 милиoнa eврa купилa хoтeл „Звeздa 1“. Дaнaшњим зaкључeњeм угoвoрa, кoмпaниja Цeптeр ћe имaти хoтeлски кoмплeкс дуж глaвнe Прoмeнaдe oд 5000 квaдрaтa. Зaлaгaњeм Прeдсeдникa oпштинe, Бoбaнa Ђурoвићa и њeгoвoг тимa, ствoрeни су услoви зa oвaкo вeликe и стрaтeшкe инвeстициje Цeптeр-a, Jужнe Бaчкe, Бaнбусa, Aлкo групe и других кoje ћe у сусрeту oбeлeжaвaњa, вeк и пo бaвљeњa туризмoм, учврстити Врњaчку Бaњу нa вoдeћoj пoзициjи туристичкoг мeстa Првe кaтeгoриje.

Zvezda 2 702x336

Познати врњачки песник и културни радник Бошко Руђинчанин добитник је награде „Прстен Деспота Стефана Лазаревић“ коју додељује Књижевни клуб Багдала из Крушевца. Награду је равноправно поделио са песникињом Зорицом Мандарић Арсић. Часопис „Багдала“ излази од 1959. године, а међу ранијим добитницима ове награде су Добрица Ћосић, Слободан Ракитић, Драган Јовановић Данилов… Осим књига поезије, Руђинчанин је и аутор више моногрфија о Добрици Ћосићу, Владети Вуковићу, Миодрагу Б. Протићу… Стајао је иза оснивања и организације за Врњачку Бању врло битних манифестације као што су: „Врњачке културне свечаности“, „Великог митинга поезије“, „Фестивала филмског сценарија“, часописа „Замак културе“… Награда „Прстен Деспота Стефана Лазревића“ Бошку Руђинчанину и Зорици Мандарић Арсић ће бити уручене почетком наредне године. Бошко Руђинчанин је добитник и Вукове награде за животно дело.

press4 2

Уз подршку локалне самоуправе, у ОШ „Младост“ Врњци побољшани су услови рада – набављена су нова наставна средства, обновљена је фасада, реконструисана и омалтерисана је стара школа и постављена је ограда. И овога пута уз пуну подршку и велику помоћ локалне самоуправе, ОШ „Младост“ су одобрена финансијска средства од Министарства привреде. Реч је о пројекту „Градимо заједно“ за који је школи дато скоро 22 милиона динара.

StaraSkola3 copy

У оквиру пројекта санације мостова оштећених у поплавама 2014. године реконструисан је мост на потоку у Липови, изграђен је обални зид и реконструисане су приступне саобраћајнице Улице Мике Филиповића и Дејана Петковића. Укупна вредност радова је нешто више од 7 милиона динара.
Због великих оштећења које је мост претрпе за време поплаве, као и због сатре градње и мале висине изнад водотока, било је неопходно рекоструисати мост. Извођач радова је фирма из Деспотовца „Руки коп“која се бави високоградњом и нискоградњом , која је осим моста реконструисала и део улице како би била у висини новог моста.

lipova

За среду, 29.11.2017. године, са почетком у 10 часова, заказана је 12 седница СО Врњачка Бања.  На основу Пословнику о раду на седницу су позвани, одборници СО, Председник општине, заменик Председника општине, чланови Општинског већа, Секретар СО, начелник Општинске управе, Општинска Правобранитељка, помоћници Председника, руководитељка Одсека за послове органа Општине, известиоци по тачкама дневног реда и средства јавног информисања.

Дневни ред 12 седнице можете погледати овде.

Поткатегорије

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.