• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПОБОЉШАЊЕ ЈАВНИХ УСЛУГА И УПРАВЉАЊЕ ПОРЕЗОМ НА ИМОВИНУ