• Телефон: +381 36 601 200

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП "БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА"