• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП "БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА"