• Телефон: +381 36 601 200

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате - Прељина