• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ