• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за 2018. годину