• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКВА УИ ВЕРСКИХ ЗАХЕДБИЦА ЈОЈИ СЕ ФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2018. ГОДИНИ