• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Поднети захтеви такси превозника за обављање делатности који су на листи чекања 20.11.2019.год