• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СУ НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА 10.08.2018.