• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Оглас о јавном надметању за давање у закуп површина јавне намене ради постављања монтажних објеката и опреме - јун 2018.