• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

OGLAS O JAVNOM NADMETANjU ZA DAVANjE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE RADI POSTAVLjANjA MONTAŽNIH OBJEKATA I OPREME-BILBORDI