• Telefon: +381 36 601 200

OGLAS O JAVNOM NADMETANjU ZA DAVANjE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE RADI POSTAVLjANjA MONTAŽNIH OBJEKATA I OPREME-BILBORDI