• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ - АВГУСТ 2018