• Telefon: +381 36 601 200

ODLUKA O DAVANjU U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLjANjE MONTAŽNIH OBJEKATA I OPREME - IV