• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ODLUKA O DAVANjU U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLjANjE MONTAŽNIH OBJEKATA I OPREME - IV