• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ОБУСТАВЉА СЕ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈАКАТА И ОПРЕМЕ