• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Обавештење о термину јавног надметања за отуђење кп.бр.1326 1 КО Врњачка Бања