• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Обавештење о процени утицаја на животну средину - Фабрика бетона са пратећим објектима