• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОГЛАСУ ЗА ПРОДАЈУ КП. БР.503/17 КО ВРЊАЧКА БАЊА СА ОБЈЕКТИМА