• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

О Г Л А С О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕИХ ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 14.6.2019.