• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

НАЦРТ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања за период 2019-2021. године