• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga