• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга