• Телефон: +381 36 601 200

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2019 ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ПО КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ 15.11.2019.г