• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Врњачкој Бањи и Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп истог