• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

КОНКУРС ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2019. ГОДИНИ