• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2019. ГОДИНИ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ТУРИЗМА И ПОЉОПРИВРЕДЕ