• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2018. GODINI