• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА