• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ - ДЕЦЕМБАР