• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Јавни позив за прикупљање понуда за инвестирање слободних средстава са консолидованог рачуна трезора Општине Врњачка Бања