• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Јавни позив за одрживо коришћење пољопривредног земљишта за 2019. годину