• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DOGRADNjU UGOSTITELjSKOG OBJEKTA NA KP BR.1196/1 KO VRNjAČKA BANjA