ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавни позиви
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР 1 – АУТОБУСКА СТАНИЦА


Одлука о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица, објављена је у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр.15/17.
У циљу упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима и ефектима планирања, рани јавни увид организоваће се у згради Општинске управе Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17 (канцеларија 52 на трећем спрату), и трајаће 15 дана, од 1. до 15. јуна 2017. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. У току трајања раног јавног увида, припремљени материјал ће бити изложен и на званичној интернет страници општине Врњачка Бања (vrnjackabanja.gov.rs).
Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова.  
У току трајања раног јавног увида, закључно са 15. јуном 2017. године, правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал, у писаном облику, Одсеку за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17. Примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Преузмите:

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР 1 – АУТОБУСКА СТАНИЦА


 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.