ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Дешавања и најаве
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 2. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),

                    С А З И В А М
                             14. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 13.2.2018. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:
  предлог дневног реда за 14. седницу Скупштине,
На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за Тодора Мијатовића, због наступања смрти

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања
- избор Верификационог одбора
- подношење извештаја Одбора
- доношење одлуке о потврђивању мандата
- давање и потписивање свечане заклетве

3. Аутентично тумачење одредбе члана 8.става 1. у вези са чланом 13. став 2.алинеја 1. Одлуке о допринису за уређивање грађевинског земљишта

4.Решење о измени Решења Скупштине општине Врњачка Бања бр. 35-2/17 од 4.5.2017.г.

5. Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета опшштине Врњачка Бања за 2017.годину

6. Одлука о кредитном задужењу у 2018.години

7. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Врњачка Бања за 2018.годину

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања

10. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.473/3 и 474/4 КО Руђинци у јавну својину општине Врњачка Бања

11. Одлука о изменама Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи

12. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Програма одрживог развоја туризма на планини Гоч за период 2011-2014.г.Гоч за период 2011-2014.г.

14. Програм заштите за поједине категорије становништва на подручју општине Врњачка Бања за 2018.годину

15. Програм активности Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским планом за 2018.годину

16.Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2018. годину
- Програм пословања ''Врући извори'' ДОО за 2018.годину
НАПОМЕНА: Програми пословања јавних предузећа и установа за 2018.годину, од тачке 16. до тачке 27, као и тачка 28.- Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2017.годину, због обимности се достављају у електронској форми, сагласно чл.72.став 6.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања

17.Програм пословања ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2018.годину
- Измене и допуне Ценовника производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа''

18.Програм пословања Јавног предузећа ''Нови Аутопревоз'' за 2018.годину
-Ценовник ЈП за превоз путника и транспорт робе 'Нови Аутопревоз''

19. Програм пословања Јавног предузећа ''Борјак'' за 2018.годину

20. Програм пословања Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања за 2018.г.

21.Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања за 2018.годину

22.Програм пословања Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања за 2018.годину
    -Извештај Радног тима о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ ''Радост'' са Ценовником услуга смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања

23. Програм пословања Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2018.годину

24. Програм рада и финансијског плана Центра за социјални рад за 2018.годину

25. Програм рада Установе Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину

26. План и програм пословања са програмом опште туристичке пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2018.годину

27. План и програм рада Установе Културни центар Врњачка Бања за 2018.годину

28. Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2017.годину

29. Избор и именовања

А)- Решење о именовању директора ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ по конкурсу
   - Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Белимарковац'', због именовања директора
Б) Решење о образовању Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања
В) Разрешење и именовање члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања
Г) Разрешење и именовање члана Управног одбора Народне библиотекем''Др Душан Радић''

30. Одборничка питања и одговори

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.