ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Дешавања и најаве
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 2. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),

                    С А З И В А М
                             14. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 13.2.2018. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:
  предлог дневног реда за 14. седницу Скупштине,
На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за Тодора Мијатовића, због наступања смрти

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања
- избор Верификационог одбора
- подношење извештаја Одбора
- доношење одлуке о потврђивању мандата
- давање и потписивање свечане заклетве

3. Аутентично тумачење одредбе члана 8.става 1. у вези са чланом 13. став 2.алинеја 1. Одлуке о допринису за уређивање грађевинског земљишта

4.Решење о измени Решења Скупштине општине Врњачка Бања бр. 35-2/17 од 4.5.2017.г.

5. Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета опшштине Врњачка Бања за 2017.годину

6. Одлука о кредитном задужењу у 2018.години

7. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Врњачка Бања за 2018.годину

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања

10. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.473/3 и 474/4 КО Руђинци у јавну својину општине Врњачка Бања

11. Одлука о изменама Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи

12. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Програма одрживог развоја туризма на планини Гоч за период 2011-2014.г.Гоч за период 2011-2014.г.

14. Програм заштите за поједине категорије становништва на подручју општине Врњачка Бања за 2018.годину

15. Програм активности Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским планом за 2018.годину

16.Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2018. годину
- Програм пословања ''Врући извори'' ДОО за 2018.годину
НАПОМЕНА: Програми пословања јавних предузећа и установа за 2018.годину, од тачке 16. до тачке 27, као и тачка 28.- Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2017.годину, због обимности се достављају у електронској форми, сагласно чл.72.став 6.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања

17.Програм пословања ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2018.годину
- Измене и допуне Ценовника производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа''

18.Програм пословања Јавног предузећа ''Нови Аутопревоз'' за 2018.годину
-Ценовник ЈП за превоз путника и транспорт робе 'Нови Аутопревоз''

19. Програм пословања Јавног предузећа ''Борјак'' за 2018.годину

20. Програм пословања Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања за 2018.г.

21.Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања за 2018.годину

22.Програм пословања Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања за 2018.годину
    -Извештај Радног тима о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ ''Радост'' са Ценовником услуга смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања

23. Програм пословања Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2018.годину

24. Програм рада и финансијског плана Центра за социјални рад за 2018.годину

25. Програм рада Установе Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину

26. План и програм пословања са програмом опште туристичке пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2018.годину

27. План и програм рада Установе Културни центар Врњачка Бања за 2018.годину

28. Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2017.годину

29. Избор и именовања

А)- Решење о именовању директора ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ по конкурсу
   - Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Белимарковац'', због именовања директора
Б) Решење о образовању Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања
В) Разрешење и именовање члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања
Г) Разрешење и именовање члана Управног одбора Народне библиотекем''Др Душан Радић''

30. Одборничка питања и одговори

 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),

                                                                                                                         С А З И В А М
                                                                                         13. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 29.12.2017. године (п е т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:


- предлог дневног реда за 13. седницу Скупштине,
На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:
- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                      Иван Радовић

 

На основу члана 84. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16–пречишћен текст), на предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог

                                                                                                                           Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А

1.- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине у општини Врњачка Бања
   - Кадровски план Општинске управе општине Врњачка Бања
   - Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања године

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4.-Решење о давању сагласности на на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о повећању основног капитала
   -Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи

6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестицино одржавање зграде и накнаде за рад принудног професионалног управника

7. Oдлука о одржавању зграде и спољног изгледа зграде

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији

9. Одлука о реализацији буџета општине Врњачка Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.годину

10.Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине у јавну својину Републике Србије без накнаде (ЈП емисиона техника и везе)

11.Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања Факултету за туризам и хотелијерство Универзитета у Крагујевцу

12.Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.1320/1 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања

13. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.500/50 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 26.12.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

14. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.914 КО Врњачка Бања у јавну својину општине непосредном погодбом

15. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.54/4 КО Рсавци и кп.бр.4474/3 и 5 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

16. Разматрање Ценовника комуналних производа и услуга ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања

17. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' за 2018.годину
НАПОМЕНА: Због обимности Програма, као и потребе обраде и давања мишљења на акт из ове тачке, материјал ће бити накнадно достављен

18. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) Решење о образовању Одбора за спровођење одлука о изградњи и постављању споменика на
територији општине Врњачка Бања

19. Одборничка питања и одговори

 

                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                       Иван Радовић


 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

                                                                                                                  С А З И В А 

                                                                             12. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 29.11.2017. године (с р е д а), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 12. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                                                                                                                                                                                      С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                         Иван Радовић

Преузмите документа:

Извод из записника са 11. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред 12.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

1. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за:
- Дејана Лучића, због подношења оставке у форми писане изјаве, оверене пред Јавним бележником у Врњачкој Бањи

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања
- избор Верификационог одбора
- подношење извештаја Одбора
- доношење одлуке о потврђивању мандата
- давање и потписивање свечане заклетве

3. Извештај о извршењу остварењу прихода и расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 01.01.2017.-29.9.2017.године

    Табеларни преглед

4. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину

    Образложење

5. Одлука о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања

6. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.694/2 КО Врњачка Бања из јавне својине
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 27.11.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

7. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања

8.-Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа ''Белимарковац'' Врњачка Бања

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за здравље за територију
општине Врњачка Бања

10. Одлука о приступању изради Локалног плана јавног здравља на територији општине
Врњачка Бања

11. Одлука о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања општине
Врњачка Бања за 2018.годину

12. Одлука о утврђивању назива улице у насељеном масту Штулац, Врњачка Бања

13.-Разматрање Стручне препоруке Председнику општине Врњачка Бања Сталне Комисије за праћење количина и састава природног лековитог фактора у Врњачкој Бањи у вези експлоатационог бунара ''ИГБ-1/92'' и захтева ''Воде Синђелић ДОО-РУЦ Ждрело'' Петровац на Млави
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог фактора

14.Програм помоћи за обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у
поплавама јуна 2017.године на територији општине Врњачка Бања

15. Давање сагласности на Измене Програма рада и Финасијског плана Центра за социјални рад општине Врњачка Бања

16. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о изменама Ценовника производа и услуга

17.Извештај о реализацији програма пословања ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2016.годину

18. Давање сагласности на Статут Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања

19. Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за период од 2018. – 2022.године

20. Друге измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.годину

21. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) -Разрешење чланова Савета за здравље општине Врњачка Бања
- Решење о именовању председника, зам.председника и чланова Савета за здравље општине
Врњачка Бања

В) Именовање директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања
-Закључак о престанку мандата директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања,
због истека мандата и именовања директора

Г) Разрешење Ратомира Стевановића дужности вд директора ЈП ''Бели извор'', на лични захтев
-именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Д) -Разрешење Јована Чеперковића дужности председника Надзорног одбора ЈП Бели извор'', на
лични захтев
-Именовање председника Надзорног одбора ЈП Бели извор''

Ђ)- Разрешење Весне Бурмаз дужности члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', због престанка основа по којем је именована
- Именовање Слађане Поповић за члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', испред родитеља

Ж)- Разрешење Славише Марковића дужности члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, због престанка основа по којем је именован
- Именовање Виолете Крстић за члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, испред родитеља

З)-Разрешење Вање Лазовић дужности члана Управног одбора ПУ ''Радост'', због престанка основа по којем је именована
-Именовање Соње Божовић за члана Управног одбора ПУ ''Радост'', испред родитеља

Е)-Разрешење Дејана Лучића дужности члана и именовање члана Бањског одбора

22. Одборничка питања и одговори


 

EXP 010 KONJOVIC 2017 POZIVNICA

Преузмите материјал:

Дневни ред - 4. седница

Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 1.1.2016. -30.6.2016.године

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину

Образложење одлуке о ребалансу буџета

Извештај о извршењу буџета на дан 30.06.2016. године

Одлука 3-потисивању уговра за конверзију Борјак и БИ

Одлука 4.-измена Одлуке о оснивању ЈП Нови Аут.-капитал

Одлука 5-израда ЛАП за избеглице

Одлука 6-оснивање МЗ Отроци

Одлука 7-измена Одлуке о радном времену

Одлука 8- окупљање грађана

Одлука 9-оснивање ДОО за управљање отпадом

Одлука 10-Измена Одлуке фин.помоћи породици

Одлука 11-измена Одлуке о соц.заштити

Одлука 12-Енергетски менанџмент

Одлука 13-Споразум за изградњу кућа за Роме

Одлука 14-измена одлука за управљаца природним добрима

Одлука 15-измена Одлуке о доприносу за уређење земљишта

Одлука -измене Одлуке о фин.помоћи породици

Одлука -измена Одлуке о социјалној заштити

Одлука -конверзија БИ и Борјак Пред.општине

Одлука о доприносима-измена 19.09.

Закључак -УТШ комуналије

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитега у Крагујевцу, организује Међународну научну конференцију “Туризам у функцији развоја Републике Србије - бањски туризам у Србији и искуства других земаља“.

fakultet za turizam i hotelijerstvo copy copy

 

Одбор за пољопривреду и село СО Врњачка Бања, у сарадњи са ЈП „Сточарско-ветеринарски центар“ Велика Плана, организује стручно предавање из области селекције, репродукције и исхране говеда и свиња у сали ОШ „Бранко Радичевић“ у Грачацу, 26.03.2016. године, са почетком у 17 сати.

poljoprivreda

 

На основу одлуке Светске стонотениске федерације, Врњачка Бања је и ове године домаћин највећег турнира за младе стонотенисере код нас - "Serbian Youth Open 2015 ". Турнир се одржава у сарадњи Општине Врњачка Бања и Стонотениског савеза Србије, од 7. до 11.10.2015. године,у хали „Владе Дивац“.

stonoteniski turnir vrnjacka banja

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.