ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Дешавања и најаве
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),

                                                                                                                         С А З И В А М
                                                                                         13. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 29.12.2017. године (п е т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:


- предлог дневног реда за 13. седницу Скупштине,
На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:
- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                      Иван Радовић

 

На основу члана 84. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16–пречишћен текст), на предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог

                                                                                                                           Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А

1.- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине у општини Врњачка Бања
   - Кадровски план Општинске управе општине Врњачка Бања
   - Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања године

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4.-Решење о давању сагласности на на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о повећању основног капитала
   -Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи

6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестицино одржавање зграде и накнаде за рад принудног професионалног управника

7. Oдлука о одржавању зграде и спољног изгледа зграде

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији

9. Одлука о реализацији буџета општине Врњачка Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.годину

10.Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине у јавну својину Републике Србије без накнаде (ЈП емисиона техника и везе)

11.Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања Факултету за туризам и хотелијерство Универзитета у Крагујевцу

12.Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.1320/1 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања

13. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.500/50 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 26.12.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

14. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.914 КО Врњачка Бања у јавну својину општине непосредном погодбом

15. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.54/4 КО Рсавци и кп.бр.4474/3 и 5 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

16. Разматрање Ценовника комуналних производа и услуга ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања

17. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' за 2018.годину
НАПОМЕНА: Због обимности Програма, као и потребе обраде и давања мишљења на акт из ове тачке, материјал ће бити накнадно достављен

18. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) Решење о образовању Одбора за спровођење одлука о изградњи и постављању споменика на
територији општине Врњачка Бања

19. Одборничка питања и одговори

 

                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                       Иван Радовић


 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

                                                                                                                  С А З И В А 

                                                                             12. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 29.11.2017. године (с р е д а), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 12. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                                                                                                                                                                                      С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                         Иван Радовић

Преузмите документа:

Извод из записника са 11. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред 12.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

1. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за:
- Дејана Лучића, због подношења оставке у форми писане изјаве, оверене пред Јавним бележником у Врњачкој Бањи

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања
- избор Верификационог одбора
- подношење извештаја Одбора
- доношење одлуке о потврђивању мандата
- давање и потписивање свечане заклетве

3. Извештај о извршењу остварењу прихода и расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 01.01.2017.-29.9.2017.године

    Табеларни преглед

4. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину

    Образложење

5. Одлука о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања

6. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.694/2 КО Врњачка Бања из јавне својине
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 27.11.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

7. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања

8.-Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа ''Белимарковац'' Врњачка Бања

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за здравље за територију
општине Врњачка Бања

10. Одлука о приступању изради Локалног плана јавног здравља на територији општине
Врњачка Бања

11. Одлука о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања општине
Врњачка Бања за 2018.годину

12. Одлука о утврђивању назива улице у насељеном масту Штулац, Врњачка Бања

13.-Разматрање Стручне препоруке Председнику општине Врњачка Бања Сталне Комисије за праћење количина и састава природног лековитог фактора у Врњачкој Бањи у вези експлоатационог бунара ''ИГБ-1/92'' и захтева ''Воде Синђелић ДОО-РУЦ Ждрело'' Петровац на Млави
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог фактора

14.Програм помоћи за обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у
поплавама јуна 2017.године на територији општине Врњачка Бања

15. Давање сагласности на Измене Програма рада и Финасијског плана Центра за социјални рад општине Врњачка Бања

16. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о изменама Ценовника производа и услуга

17.Извештај о реализацији програма пословања ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2016.годину

18. Давање сагласности на Статут Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања

19. Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за период од 2018. – 2022.године

20. Друге измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.годину

21. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) -Разрешење чланова Савета за здравље општине Врњачка Бања
- Решење о именовању председника, зам.председника и чланова Савета за здравље општине
Врњачка Бања

В) Именовање директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања
-Закључак о престанку мандата директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања,
због истека мандата и именовања директора

Г) Разрешење Ратомира Стевановића дужности вд директора ЈП ''Бели извор'', на лични захтев
-именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Д) -Разрешење Јована Чеперковића дужности председника Надзорног одбора ЈП Бели извор'', на
лични захтев
-Именовање председника Надзорног одбора ЈП Бели извор''

Ђ)- Разрешење Весне Бурмаз дужности члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', због престанка основа по којем је именована
- Именовање Слађане Поповић за члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', испред родитеља

Ж)- Разрешење Славише Марковића дужности члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, због престанка основа по којем је именован
- Именовање Виолете Крстић за члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, испред родитеља

З)-Разрешење Вање Лазовић дужности члана Управног одбора ПУ ''Радост'', због престанка основа по којем је именована
-Именовање Соње Божовић за члана Управног одбора ПУ ''Радост'', испред родитеља

Е)-Разрешење Дејана Лучића дужности члана и именовање члана Бањског одбора

22. Одборничка питања и одговори


 

EXP 010 KONJOVIC 2017 POZIVNICA

Преузмите материјал:

Дневни ред - 4. седница

Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 1.1.2016. -30.6.2016.године

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину

Образложење одлуке о ребалансу буџета

Извештај о извршењу буџета на дан 30.06.2016. године

Одлука 3-потисивању уговра за конверзију Борјак и БИ

Одлука 4.-измена Одлуке о оснивању ЈП Нови Аут.-капитал

Одлука 5-израда ЛАП за избеглице

Одлука 6-оснивање МЗ Отроци

Одлука 7-измена Одлуке о радном времену

Одлука 8- окупљање грађана

Одлука 9-оснивање ДОО за управљање отпадом

Одлука 10-Измена Одлуке фин.помоћи породици

Одлука 11-измена Одлуке о соц.заштити

Одлука 12-Енергетски менанџмент

Одлука 13-Споразум за изградњу кућа за Роме

Одлука 14-измена одлука за управљаца природним добрима

Одлука 15-измена Одлуке о доприносу за уређење земљишта

Одлука -измене Одлуке о фин.помоћи породици

Одлука -измена Одлуке о социјалној заштити

Одлука -конверзија БИ и Борјак Пред.општине

Одлука о доприносима-измена 19.09.

Закључак -УТШ комуналије

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитега у Крагујевцу, организује Међународну научну конференцију “Туризам у функцији развоја Републике Србије - бањски туризам у Србији и искуства других земаља“.

fakultet za turizam i hotelijerstvo copy copy

 

Одбор за пољопривреду и село СО Врњачка Бања, у сарадњи са ЈП „Сточарско-ветеринарски центар“ Велика Плана, организује стручно предавање из области селекције, репродукције и исхране говеда и свиња у сали ОШ „Бранко Радичевић“ у Грачацу, 26.03.2016. године, са почетком у 17 сати.

poljoprivreda

 

На основу одлуке Светске стонотениске федерације, Врњачка Бања је и ове године домаћин највећег турнира за младе стонотенисере код нас - "Serbian Youth Open 2015 ". Турнир се одржава у сарадњи Општине Врњачка Бања и Стонотениског савеза Србије, од 7. до 11.10.2015. године,у хали „Владе Дивац“.

stonoteniski turnir vrnjacka banja

 

Поводом октобра - месеца борбе против карцинома дојке, а у оквиру кампање ,,ПОДРЖИ ДА СЕ ОДРЖИ“, Женски центар ,,Милица,, из Врњачке Бање, уз подршку Института за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут“, Траг фондације, удружења, бициклистичких клубова и локалних самоуправа кроз које пролази, организује караван подршке ,,ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ,,. 

daj pedalu raku

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.