• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА