ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),

                                                                                                                         С А З И В А М
                                                                                         13. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 29.12.2017. године (п е т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:


- предлог дневног реда за 13. седницу Скупштине,
На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:
- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                      Иван Радовић

На основу члана 84. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16–пречишћен текст), на предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог

                                                                                                                           Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А

1.- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама
   - Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине у општини Врњачка Бања
   - Кадровски план Општинске управе општине Врњачка Бања
   - Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања године

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4.-Решење о давању сагласности на на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о повећању основног капитала
   -Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт рoбe ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи

6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестицино одржавање зграде и накнаде за рад принудног професионалног управника

7. Oдлука о одржавању зграде и спољног изгледа зграде

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији

9. Одлука о реализацији буџета општине Врњачка Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.годину

10.Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине у јавну својину Републике Србије без накнаде (ЈП емисиона техника и везе)

11.Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања Факултету за туризам и хотелијерство Универзитета у Крагујевцу

12.Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.1320/1 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања

13. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.500/50 КО Врњачка Бања из јавне својине Општине Врњачка Бања
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 26.12.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

14. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.914 КО Врњачка Бања у јавну својину општине непосредном погодбом

15. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.54/4 КО Рсавци и кп.бр.4474/3 и 5 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

16. Разматрање Ценовника комуналних производа и услуга ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања

17. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' за 2018.годину
НАПОМЕНА: Због обимности Програма, као и потребе обраде и давања мишљења на акт из ове тачке, материјал ће бити накнадно достављен

18. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) Решење о образовању Одбора за спровођење одлука о изградњи и постављању споменика на
територији општине Врњачка Бања

19. Одборничка питања и одговори

                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                       Иван Радовић


Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.