ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

                                                                                                                  С А З И В А 

                                                                             12. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 29.11.2017. године (с р е д а), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 12. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                                                                                                                                                                                      С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                         Иван Радовић

Преузмите документа:

Извод из записника са 11. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред 12.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

1. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за:
- Дејана Лучића, због подношења оставке у форми писане изјаве, оверене пред Јавним бележником у Врњачкој Бањи

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања
- избор Верификационог одбора
- подношење извештаја Одбора
- доношење одлуке о потврђивању мандата
- давање и потписивање свечане заклетве

3. Извештај о извршењу остварењу прихода и расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 01.01.2017.-29.9.2017.године

    Табеларни преглед

4. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину

    Образложење

5. Одлука о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања

6. Одлука о отуђењу непокретности кп.бр.694/2 КО Врњачка Бања из јавне својине
НАПОМЕНА: Како ће се отврање понуда за ову кат.парцелу одржати 27.11.2017.године, то ће материјал по овој тачки, бити накнадно достављен

7. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања

8.-Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа ''Белимарковац'' Врњачка Бања

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за здравље за територију
општине Врњачка Бања

10. Одлука о приступању изради Локалног плана јавног здравља на територији општине
Врњачка Бања

11. Одлука о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања општине
Врњачка Бања за 2018.годину

12. Одлука о утврђивању назива улице у насељеном масту Штулац, Врњачка Бања

13.-Разматрање Стручне препоруке Председнику општине Врњачка Бања Сталне Комисије за праћење количина и састава природног лековитог фактора у Врњачкој Бањи у вези експлоатационог бунара ''ИГБ-1/92'' и захтева ''Воде Синђелић ДОО-РУЦ Ждрело'' Петровац на Млави
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу природног лековитог фактора

14.Програм помоћи за обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у
поплавама јуна 2017.године на територији општине Врњачка Бања

15. Давање сагласности на Измене Програма рада и Финасијског плана Центра за социјални рад општине Врњачка Бања

16. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о изменама Ценовника производа и услуга

17.Извештај о реализацији програма пословања ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2016.годину

18. Давање сагласности на Статут Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања

19. Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за период од 2018. – 2022.године

20. Друге измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.годину

21. Избор и именовања

А) Решење о образовању Одбора за обележавање 150.година организованог бављења туризмом у Врњачкој Бањи

Б) -Разрешење чланова Савета за здравље општине Врњачка Бања
- Решење о именовању председника, зам.председника и чланова Савета за здравље општине
Врњачка Бања

В) Именовање директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања
-Закључак о престанку мандата директора Центра за социјални рад општине Врњачка Бања,
због истека мандата и именовања директора

Г) Разрешење Ратомира Стевановића дужности вд директора ЈП ''Бели извор'', на лични захтев
-именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Д) -Разрешење Јована Чеперковића дужности председника Надзорног одбора ЈП Бели извор'', на
лични захтев
-Именовање председника Надзорног одбора ЈП Бели извор''

Ђ)- Разрешење Весне Бурмаз дужности члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', због престанка основа по којем је именована
- Именовање Слађане Поповић за члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'', испред родитеља

Ж)- Разрешење Славише Марковића дужности члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, због престанка основа по којем је именован
- Именовање Виолете Крстић за члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, испред родитеља

З)-Разрешење Вање Лазовић дужности члана Управног одбора ПУ ''Радост'', због престанка основа по којем је именована
-Именовање Соње Божовић за члана Управног одбора ПУ ''Радост'', испред родитеља

Е)-Разрешење Дејана Лучића дужности члана и именовање члана Бањског одбора

22. Одборничка питања и одговори

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.