ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

            На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

С А З И В А М

11. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 5.9.2017. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 11. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

            -     одборници Скупштине општине,

 • - Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • - заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • - чланови Општинског већа,
 • - секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић,
 • - начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • - Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • - помоћници Председника општине,
 • - руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • - известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • - средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                               Иван Радовић

Преузмите документа:

 1.  Дневни ред седнице

 2. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.-30.06.2017.Г.
  1. Табеларни преглед извештаја

 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ - СТ3
  1. Мишљење Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове ,Општинске управе општине Вршачка Бања
  2. Мишљење комисије
  3. Оквирна граница-графички приказ
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

  1. Мишљење Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове, Општинске управе општине Врњачка Бања
  2. Мишљење комисије
 5. Мишљење комисије у вези исправке техничке грешке начињене у односу на к.п.бр. 884 К.О. Врњачка Бања

 6.  Нацрт Одлуке о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за трајно стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним стамбеним програмом на к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО Врњачка Бања

 7.  Одлука о улагању непокретности у јавној својини Општине Врњачка Бања у основни капитал јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови аутопревоз" Врњачка Бања

 8. Одлука о образовању комисије за планове општине Врњачка Бања

 9. Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања

 10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о претварању(конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од акционарског друштва за технолошко-металуршку обрату ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног друштва

 11. Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка Бања

 12. Одлука о изменама и дупунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Врњачка Бања

 13. Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику система локалне самоуправе-општине Врњачка Бања у 2017.години

 14. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавну својину општине Врњачка Бања непосредном погодбом

 15. Одлука о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе ул.Живојина Мишића у Врњачкој Бањи у јавну својину општине Врњачка Бања

 16. Решење о именовању директора Јавног предузећа "Борјак" Врњачка Бања

 17. Решење о именовању директора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања

 18. Решење о именовању директора Општинске стамбене Агенције

 19. Закључак : усваја се Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 1.1.2017.-30.6.2017.године

 20. Закључак у вези одлуке Надзорног одбора одбора ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели добити

 21. Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈП „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања за 2016.годину

 22. Закључак о Извештају независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја JКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2016.годину

 23. Закључак у вези Мишљења Комисије за планове Врњачка Бања у односу на кп.бр. 844 К.О. Врњачка Бања

 24. Закључак о усвајању Извештаја о финансијском пословању ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања за 2016.годину

 25. Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања за 2016.годину

 26. Закључак у вези одлуке Надзорног одбора одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о расподели добити

 27. Извод из записника са 10.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања, која је одржана дана 29.6.2016. године, у великој сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

 

 

 

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.