ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

 

С А З И В А М

10. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

 

Седница ће се одржати дана 29.6.2017. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

- предлог дневног реда за 10. седницу Скупштине,

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,

  • Председник општине, Бобан Ђуровић,
  • заменик Председника општине, Иван Џатић,
  • чланови Општинског већа,
  • секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић,
  • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
  • Општински правобранилац, Славица Станковић,
  • помоћници Председника општине,
  • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
  • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
  • средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Радовић

Преузмите документа:

Извод из записника са 9. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред 9.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Одлука о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2016.годину

Образац завршног рачуна

Прилог 1

Прилог 2

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину

Образложење ребаланса буџета општине Врњачка Бања за 2017.годину

Прилог 1 - Предлог броја запослених и средстава за плате

Одлука о задуживању и рефинансирању кредитног задужења у 2017.години

Одлука о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од Акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног друштва

Записник Пореске управе ТМО

Одлука о отпису потраживања субјекта приватизације Акционарском друштву ''Индустрија обуће'' Београд

Предлог Бањског одбора за доделу признања поводом Дана општине Врњачка Бања за 2017.годину

Одлука о усвајању Локланог антикорупцијског плана општине Врњачка Бања за период 2017.-2020.година

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2020.ГОДИНЕ

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Врњачка Бања

Oдлука о изменама и допунама Одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења

Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања  Факултету за туризам и хотелијерство  Универзитета у Крагујевцу

Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу Емисина техника и везе Београд

Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања Установи Туристичка органицазија Врњачка Бања

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Туристичка организација  Врњачка Бања

Одлука о изменама и допунама одлуке о ауто такси превозу

Одлука о изменама  Одлуке о јавном линијском превозу путника  на територији општине Врњачка Бања

Закључак у  вези Мишљења Комисије за планове  Врњачка Бања у односу на кп.бр. 996/10 К.О. Врњачка Бања

Мишљење комисије - ПГР

Одлука о изменама и допунама  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања

Одлука о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину Врњачка Бања

Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изградњи ''Националног ватерполо тренажног центра'' у Врњачкој Бањи

Давање сагласности на Статут Месне заједнице Отроци

Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП ''Нови Аутопревоз''

Давање сагласности на Статут Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања

Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања и Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 

Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања и Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања 

Решење о давању претходне сагласности на  спровођењу поступка преноса удела у Једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачацу

Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног капитала

Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о усвајању Споразума о измирењу обавеза са ПТТ –Наменска Трстеник

Прве измене Програма пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2017.г.

Прве измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.г.

Финансијски извештај и извештај о раду  Центра за социјални рад за 2016.годину

Измена Програма рада са Финансијским планом Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2017.годину

Извештај о раду установе Тристичка организација Врњачка Бања за 2016.годину

Измена Програма рада- Финансијски план установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.г

Давање сагласности на ценовник ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања

Извештај о досадашњим предузетим активностима Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног лековитог фактора

Одлука о радно-правном статусу  чланова Општинског већа

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.