ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

8. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 6.3.2017. године (понедељак), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања. На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам: предлог дневног реда за 8. седницу Скупштине. На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:  

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs

С поштовањем,

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                          Дане Станојчић

Преузмите документа:

Извод из записника са 7.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред

1. Одлука о успостављању хипотеке на пословном простору-ресторану у објекту Аутобуске станице

2. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Образложење

- записник са јавне расправе

3. Одлука о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и о одржавању јавне чистоће, паркова и зелених и рекреационих површинина

6.Одлука о изменама и допунама Одлуке о монтажним објектима

7. Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје

8. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне јавне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине Врњачка Бања

9. Одлука о о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа делатности ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

10.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.1048/12 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

11.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.392/76 КО Врњачка Бања у јавну својину општине Врњачка Бања

12.Одлука о давању сагласности на Споразум о сарадњи општине Врњачка Бања и Центра за децу и омладину из Врњачке Бање

- Закључак о давању овлашћења Председнику општине за одлучивање о сарадњи са невладиним и др.организавијама када то не изискује финансијаска средства из буџета општине

13. Аутентично тумачење чл. 41.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања

14. Извештај Радног тима о степену реализације програма пословања јавних предузећа

15. Програм пословања ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања за 2017.годину

- Ценовник ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања

16.Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

17.Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде другог реда за 2017.годину 

- предлог оперативног плана одбране од поплаве 

- шема руковођења и кординацијие

18. Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања, у периоду од оснивања до 31.12.2016. године

19. Избор и именовња

А)- Разрешење директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање вд директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

Б) Разрешење члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

В) –Разрешење вд директора ЈП ''Бели извор''

- Именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Г) -Разрешење чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика, због истека мандата

- Именовање чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика

20. Одборничка питања и одговори


 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.