ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

8. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 6.3.2017. године (понедељак), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања. На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам: предлог дневног реда за 8. седницу Скупштине. На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:  

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs

С поштовањем,

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                          Дане Станојчић

Преузмите документа:

Извод из записника са 7.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред

1. Одлука о успостављању хипотеке на пословном простору-ресторану у објекту Аутобуске станице

2. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Образложење

- записник са јавне расправе

3. Одлука о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и о одржавању јавне чистоће, паркова и зелених и рекреационих површинина

6.Одлука о изменама и допунама Одлуке о монтажним објектима

7. Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје

8. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне јавне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине Врњачка Бања

9. Одлука о о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа делатности ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

10.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.1048/12 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

11.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.392/76 КО Врњачка Бања у јавну својину општине Врњачка Бања

12.Одлука о давању сагласности на Споразум о сарадњи општине Врњачка Бања и Центра за децу и омладину из Врњачке Бање

- Закључак о давању овлашћења Председнику општине за одлучивање о сарадњи са невладиним и др.организавијама када то не изискује финансијаска средства из буџета општине

13. Аутентично тумачење чл. 41.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања

14. Извештај Радног тима о степену реализације програма пословања јавних предузећа

15. Програм пословања ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања за 2017.годину

- Ценовник ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања

16.Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

17.Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде другог реда за 2017.годину 

- предлог оперативног плана одбране од поплаве 

- шема руковођења и кординацијие

18. Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања, у периоду од оснивања до 31.12.2016. године

19. Избор и именовња

А)- Разрешење директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање вд директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

Б) Разрешење члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

В) –Разрешење вд директора ЈП ''Бели извор''

- Именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Г) -Разрешење чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика, због истека мандата

- Именовање чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика

20. Одборничка питања и одговори


 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М
7. седницу Скупштине општине Врњачка Бања
Седница ће се одржати дана 31.1.2017. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:
- предлог дневног реда за 7. седницу Скупштине,

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:
- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

 

Преузмите документа:

 

На основу члана 38. став 2. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72a. став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

1. седницу Скупштине општине Врњачка Бања по хитном поступку

Седница ће се одржати дана 5.1.2017. године (четвртак), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу захтева овлашћеног предлагача из чл.72.а. Пословника Скупштине општине (Председника општине) заказујем седницу по хитном поступку, јер су испуњени услови из чл.72.а.става 1. и 2. Пословника за одржавање седнице по хитном поступку, са предложеним дневним редом од стране овлашћеног предлагача.

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,

- председник општине, Бобан Ђуровић,

- заменик председника општине, Иван Џатић,

- чланови Општинског већа,

- помоћници председника општине,

- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,

- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,

- Општински правобранилац, Славица Станковић,

- шефица Службе за послове Скупштине општине, Јасмина Трифуновић

- известиоци по појединим тачкама дневног реда,

- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спречености да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                           Иван Радовић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

Дневни ред

Захтев за сазивање седнице Скупштине општине по хитном поступку

Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања


 

                               

            На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

6. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 22.12.2016. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 6. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

     -     одборници Скупштине општине,

-          Председник општине, Бобан Ђуровић,

-          заменик Председника општине, Иван Џатић,

-          чланови Општинског већа,

-          секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,

-          начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,

-          Општински правобранилац, Славица Станковић,

-          помоћници Председника општине,

-          шефица Службе за послове Скупштине општине, Јасмина Трифуновић

-          известиоци по појединим тачкама дневног реда,

-          средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                             Иван Радовић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

1. Дневни ред 6. Седнице

2. Записник са 5. Седнице СО

3. Образложење ребаланса 2016

4. Одлука о ребалансу буџета 2016

5. Табела ребаланс буџета 2016

6. Ревидирани нацрт Буџета за 2017 Образложење

7. Одлука о буџету за 2017

8. Табела буџета 2017

9. Поступак концесија комунални отпад

10. Пропратни акт веће-нацрт одлуке отпад

11. Нацрт одлуке концесија комунални отпад

12. 2016-12-14 ЛАПЗ 2017

13. 2016-12-14 ЛАПМ 2017-2021

14. 2016-12-14 Одлука о усвајању ЛАПМ 2017-2021

15. 2016-12-14 Одлука о усвајању ЛАПЗ 2017

16. 2016-12-15_НАЦРТ Извештаја са јавног увида ПГР Врњачка Бања

17. Измена оснивачког акта БЕЛИ ИЗВОР

18. ЈП- Ново предузеће

19. Нацрт кадровског плана

20. Нацрт Статута-ОСА

21. Одлука о административним таксама за 2017.годину

22. Одлука о локалним комуналним таксама 2017.

23. Одлука о матичним подручијима

24. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ - Нацрт

25. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

26. Одлука стопа пореза на имовину 2017.

27. Решење-Измене Фин.плана СЦ

28. Решење-сагласност на нацрт Уговора о припајању

29. Решење-сагласност на ценовник Вруци извори

30. Решење-сагласност на измену Програма ЈП Нови Аутопревоз

31. Решење-сагласност на измене Статута ОСА

32. Одлука-измена ОСА

33. Уговор о припајању, са изменама, Дирекција ЈП и Општинска стамбена агенција Врњачка Бања

34. Одлука о измени и допуни одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења

34. 2016-12-15_Нацрт Извештаја са јавног увида ПГР Врњачка Бања

35. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана у виду закључака

 

 

 

Председник Скупштине општине Врњачка Бања, г. Иван Радовић, заказао је 5. редовну седницу Скупштине општине Врњачка Бања за 15.11.2016.године. У прилогу се налази текст дневног реда са пратећим актима.

Убудуће више рада и конструктивније сарадње са здравственим установа, најавили су чланови Савета за здравље СО Врњачка Бања. На трећој седници Савета, чланови су најпре усвојили Извештај о раду саветника за заштиту пацијентових права, и договорили  да у будуће Савет ради конструктивније и ефикасније.

20160915 120356 copy copy

Председник СО Врњачка Бања, Иван Радовић са сарадницима примио је представнике Олимпијског комитета Србије у вези договoра на реaлизацији пројекта "Спортски изазов" у Врњачкој Бањи.

Sporstki izazov 2016

Свечаном седницом у Kристалној сали Хотела „Звезда“ обележен је Дан Општине, у присуству министра омладине и спорта, Вање Удовичића, представника политичког, привредног, културног и верског живота.

MMP 5988

 

Председник СО Врњачка Бања, Иван Радовић заказао је трећу редовну седницу СО Врњачка Бања за уторак 12. јул .

dsdsdssd

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.