ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Скупштина општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

            На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

С А З И В А М

11. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 5.9.2017. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 11. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

            -     одборници Скупштине општине,

 • - Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • - заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • - чланови Општинског већа,
 • - секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић,
 • - начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • - Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • - помоћници Председника општине,
 • - руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • - известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • - средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                               Иван Радовић

Преузмите документа:

 1.  Дневни ред седнице

 2. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.-30.06.2017.Г.
  1. Табеларни преглед извештаја

 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ - СТ3
  1. Мишљење Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове ,Општинске управе општине Вршачка Бања
  2. Мишљење комисије
  3. Оквирна граница-графички приказ
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

  1. Мишљење Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове, Општинске управе општине Врњачка Бања
  2. Мишљење комисије
 5. Мишљење комисије у вези исправке техничке грешке начињене у односу на к.п.бр. 884 К.О. Врњачка Бања

 6.  Нацрт Одлуке о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за трајно стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним стамбеним програмом на к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО Врњачка Бања

 7.  Одлука о улагању непокретности у јавној својини Општине Врњачка Бања у основни капитал јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови аутопревоз" Врњачка Бања

 8. Одлука о образовању комисије за планове општине Врњачка Бања

 9. Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања

 10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о претварању(конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од акционарског друштва за технолошко-металуршку обрату ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног друштва

 11. Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка Бања

 12. Одлука о изменама и дупунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Врњачка Бања

 13. Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику система локалне самоуправе-општине Врњачка Бања у 2017.години

 14. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавну својину општине Врњачка Бања непосредном погодбом

 15. Одлука о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе ул.Живојина Мишића у Врњачкој Бањи у јавну својину општине Врњачка Бања

 16. Решење о именовању директора Јавног предузећа "Борјак" Врњачка Бања

 17. Решење о именовању директора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања

 18. Решење о именовању директора Општинске стамбене Агенције

 19. Закључак : усваја се Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 1.1.2017.-30.6.2017.године

 20. Закључак у вези одлуке Надзорног одбора одбора ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели добити

 21. Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈП „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања за 2016.годину

 22. Закључак о Извештају независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја JКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2016.годину

 23. Закључак у вези Мишљења Комисије за планове Врњачка Бања у односу на кп.бр. 844 К.О. Врњачка Бања

 24. Закључак о усвајању Извештаја о финансијском пословању ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања за 2016.годину

 25. Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања за 2016.годину

 26. Закључак у вези одлуке Надзорног одбора одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о расподели добити

 27. Извод из записника са 10.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања, која је одржана дана 29.6.2016. године, у великој сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

 

 

 

 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

 

С А З И В А М

10. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

 

Седница ће се одржати дана 29.6.2017. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

- предлог дневног реда за 10. седницу Скупштине,

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,

 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Радовић

Преузмите документа:

Извод из записника са 9. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред 9.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Одлука о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2016.годину

Образац завршног рачуна

Прилог 1

Прилог 2

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину

Образложење ребаланса буџета општине Врњачка Бања за 2017.годину

Прилог 1 - Предлог броја запослених и средстава за плате

Одлука о задуживању и рефинансирању кредитног задужења у 2017.години

Одлука о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од Акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног друштва

Записник Пореске управе ТМО

Одлука о отпису потраживања субјекта приватизације Акционарском друштву ''Индустрија обуће'' Београд

Предлог Бањског одбора за доделу признања поводом Дана општине Врњачка Бања за 2017.годину

Одлука о усвајању Локланог антикорупцијског плана општине Врњачка Бања за период 2017.-2020.година

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2020.ГОДИНЕ

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Врњачка Бања

Oдлука о изменама и допунама Одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења

Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања  Факултету за туризам и хотелијерство  Универзитета у Крагујевцу

Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу Емисина техника и везе Београд

Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања Установи Туристичка органицазија Врњачка Бања

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Туристичка организација  Врњачка Бања

Одлука о изменама и допунама одлуке о ауто такси превозу

Одлука о изменама  Одлуке о јавном линијском превозу путника  на територији општине Врњачка Бања

Закључак у  вези Мишљења Комисије за планове  Врњачка Бања у односу на кп.бр. 996/10 К.О. Врњачка Бања

Мишљење комисије - ПГР

Одлука о изменама и допунама  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања

Одлука о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину Врњачка Бања

Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изградњи ''Националног ватерполо тренажног центра'' у Врњачкој Бањи

Давање сагласности на Статут Месне заједнице Отроци

Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП ''Нови Аутопревоз''

Давање сагласности на Статут Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања

Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања и Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 

Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања и Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања 

Решење о давању претходне сагласности на  спровођењу поступка преноса удела у Једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачацу

Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног капитала

Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о усвајању Споразума о измирењу обавеза са ПТТ –Наменска Трстеник

Прве измене Програма пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2017.г.

Прве измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.г.

Финансијски извештај и извештај о раду  Центра за социјални рад за 2016.годину

Измена Програма рада са Финансијским планом Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2017.годину

Извештај о раду установе Тристичка организација Врњачка Бања за 2016.годину

Измена Програма рада- Финансијски план установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.г

Давање сагласности на ценовник ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања

Извештај о досадашњим предузетим активностима Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног лековитог фактора

Одлука о радно-правном статусу  чланова Општинског већа

 

            На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 8/17-Аутентично тумачење),

С А З И В А М

 1. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 4.5.2017. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

             -    предлог дневног реда за 9. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

            -     одборници Скупштине општине,

 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                            С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                              Иван Радовић

 

Преузмите документа:

Извод из записника са 8. седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Позив и дневни ред 9.седнице Скупштине општине Врњачка Бања

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације Центар 1-Аутобуска станица

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врњачка Бања

4. Одлука давању овлашћења Председнику општине за поступање у вези кп.бр.1200/5 КО Врњачка Бања

5. Решење о давању сагласности предузећу „Лимузина“д.о.о. из Краљева за извођење радова на текућем одржавању

6. Решење о умањењу доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта по захтеву MPSS RRESORT DOO Београд

7. Информација  Председника општине о инвестицијама у хотелијерство у Врњачкој Бањи
 
8. Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2016.годину

9.-Прва измена Плана и програма пословања са програмом туристичке пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања
-Прва измена Финансијског плана Установе Туристичка организација врњачка Бања

10.Извештај о раду Установе Спортски центар за 2016.годину

11. Извештај о раду Установе Културни центар за 2016.годину

12. Извештај о раду Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2016. годину

13. Извештај о раду Предшколске установе ''Радост'' за 2016.годину

14.Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања, у периоду   од оснивања до 31.12.2016. године
НАПОМЕНА: Материјал је достављен је за претходну седницу Скупштине, на којој је ова тачка повучена због одсутности известиоца

15. Одлука о поступању по пресудама Вишег суда у Краљеву и Апелационог суда у Крагујевцу

16. Избор и именовња
А) - Именовање в.д. директора Народне библиотеке „Др Душан Радић“ из Врњачке Бање
Б )- Разрешење в.д. директора Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања
    - Именовање в.д. директора Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања
В) –Решење о именовање директора ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ по конкурсу

17.  Одборничка питања и одговори


 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

8. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

Седница ће се одржати дана 6.3.2017. године (понедељак), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања. На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам: предлог дневног реда за 8. седницу Скупштине. На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:  

 • одборници Скупштине општине,
 • Председник општине, Бобан Ђуровић,
 • заменик Председника општине, Иван Џатић,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
 • начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
 • Општински правобранилац, Славица Станковић,
 • помоћници Председника општине,
 • руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
 • известиоци по појединим тачкама дневног реда,
 • средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs

С поштовањем,

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                          Дане Станојчић

Преузмите документа:

Извод из записника са 7.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања

Дневни ред

1. Одлука о успостављању хипотеке на пословном простору-ресторану у објекту Аутобуске станице

2. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Образложење

- записник са јавне расправе

3. Одлука о саобраћају на територији општине Врњачка Бања

4. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Врњачка Бања

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и о одржавању јавне чистоће, паркова и зелених и рекреационих површинина

6.Одлука о изменама и допунама Одлуке о монтажним објектима

7. Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје

8. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне јавне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине Врњачка Бања

9. Одлука о о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа делатности ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања

10.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.1048/12 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања

11.Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.392/76 КО Врњачка Бања у јавну својину општине Врњачка Бања

12.Одлука о давању сагласности на Споразум о сарадњи општине Врњачка Бања и Центра за децу и омладину из Врњачке Бање

- Закључак о давању овлашћења Председнику општине за одлучивање о сарадњи са невладиним и др.организавијама када то не изискује финансијаска средства из буџета општине

13. Аутентично тумачење чл. 41.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања

14. Извештај Радног тима о степену реализације програма пословања јавних предузећа

15. Програм пословања ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања за 2017.годину

- Ценовник ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања

16.Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

17.Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде другог реда за 2017.годину 

- предлог оперативног плана одбране од поплаве 

- шема руковођења и кординацијие

18. Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања, у периоду од оснивања до 31.12.2016. године

19. Избор и именовња

А)- Разрешење директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање вд директора ЈП ''Нови Аутопревоз''

Б) Разрешење члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

- Именовање члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''

В) –Разрешење вд директора ЈП ''Бели извор''

- Именовање вд директора ЈП ''Бели извор''

Г) -Разрешење чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика, због истека мандата

- Именовање чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика

20. Одборничка питања и одговори


 

На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М
7. седницу Скупштине општине Врњачка Бања
Седница ће се одржати дана 31.1.2017. године (у т о р а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.
На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:
- предлог дневног реда за 7. седницу Скупштине,

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:
- одборници Скупштине општине,
- Председник општине, Бобан Ђуровић,
- заменик Председника општине, Иван Џатић,
- чланови Општинског већа,
- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,
- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,
- Општински правобранилац, Славица Станковић,
- помоћници Председника општине,
- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић
- известиоци по појединим тачкама дневног реда,
- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече¬ности да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

 

Преузмите документа:

 

На основу члана 38. став 2. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72a. став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

1. седницу Скупштине општине Врњачка Бања по хитном поступку

Седница ће се одржати дана 5.1.2017. године (четвртак), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу захтева овлашћеног предлагача из чл.72.а. Пословника Скупштине општине (Председника општине) заказујем седницу по хитном поступку, јер су испуњени услови из чл.72.а.става 1. и 2. Пословника за одржавање седнице по хитном поступку, са предложеним дневним редом од стране овлашћеног предлагача.

На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

- одборници Скупштине општине,

- председник општине, Бобан Ђуровић,

- заменик председника општине, Иван Џатић,

- чланови Општинског већа,

- помоћници председника општине,

- секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,

- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,

- Општински правобранилац, Славица Станковић,

- шефица Службе за послове Скупштине општине, Јасмина Трифуновић

- известиоци по појединим тачкама дневног реда,

- средства јавног информисања

Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спречености да присуствујете овој седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                           Иван Радовић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

Дневни ред

Захтев за сазивање седнице Скупштине општине по хитном поступку

Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања


 

                               

            На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст),

С А З И В А М

6. седницу Скупштине општине Врњачка Бања

           

Седница ће се одржати дана 22.12.2016. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати у скупштинској сали општине Врњачка Бања.

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у прилогу Вам достављам:

                        - предлог дневног реда за 6. седницу Скупштине,

            На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу су позвани:

     -     одборници Скупштине општине,

-          Председник општине, Бобан Ђуровић,

-          заменик Председника општине, Иван Џатић,

-          чланови Општинског већа,

-          секретар Скупштине општине Саша Радисављевић,

-          начелник Општинске управе, Славиша Пауновић,

-          Општински правобранилац, Славица Станковић,

-          помоћници Председника општине,

-          шефица Службе за послове Скупштине општине, Јасмина Трифуновић

-          известиоци по појединим тачкама дневног реда,

-          средства јавног информисања

            Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да председника Скупштине обавестите о евентуалној спрече­ности да присуствујете овој седници.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                             Иван Радовић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

1. Дневни ред 6. Седнице

2. Записник са 5. Седнице СО

3. Образложење ребаланса 2016

4. Одлука о ребалансу буџета 2016

5. Табела ребаланс буџета 2016

6. Ревидирани нацрт Буџета за 2017 Образложење

7. Одлука о буџету за 2017

8. Табела буџета 2017

9. Поступак концесија комунални отпад

10. Пропратни акт веће-нацрт одлуке отпад

11. Нацрт одлуке концесија комунални отпад

12. 2016-12-14 ЛАПЗ 2017

13. 2016-12-14 ЛАПМ 2017-2021

14. 2016-12-14 Одлука о усвајању ЛАПМ 2017-2021

15. 2016-12-14 Одлука о усвајању ЛАПЗ 2017

16. 2016-12-15_НАЦРТ Извештаја са јавног увида ПГР Врњачка Бања

17. Измена оснивачког акта БЕЛИ ИЗВОР

18. ЈП- Ново предузеће

19. Нацрт кадровског плана

20. Нацрт Статута-ОСА

21. Одлука о административним таксама за 2017.годину

22. Одлука о локалним комуналним таксама 2017.

23. Одлука о матичним подручијима

24. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ - Нацрт

25. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

26. Одлука стопа пореза на имовину 2017.

27. Решење-Измене Фин.плана СЦ

28. Решење-сагласност на нацрт Уговора о припајању

29. Решење-сагласност на ценовник Вруци извори

30. Решење-сагласност на измену Програма ЈП Нови Аутопревоз

31. Решење-сагласност на измене Статута ОСА

32. Одлука-измена ОСА

33. Уговор о припајању, са изменама, Дирекција ЈП и Општинска стамбена агенција Врњачка Бања

34. Одлука о измени и допуни одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења

34. 2016-12-15_Нацрт Извештаја са јавног увида ПГР Врњачка Бања

35. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана у виду закључака

 

 

 

Председник Скупштине општине Врњачка Бања, г. Иван Радовић, заказао је 5. редовну седницу Скупштине општине Врњачка Бања за 15.11.2016.године. У прилогу се налази текст дневног реда са пратећим актима.

Убудуће више рада и конструктивније сарадње са здравственим установа, најавили су чланови Савета за здравље СО Врњачка Бања. На трећој седници Савета, чланови су најпре усвојили Извештај о раду саветника за заштиту пацијентових права, и договорили  да у будуће Савет ради конструктивније и ефикасније.

20160915 120356 copy copy

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.