ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Општинско веће
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

vanredna sednica veca

Ванредна седница Општинског већа општине Врњачка Бања почела је разматрањем Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2015. годину. Након дискусије по овој тачки дневног реда, прешло се на разматрање извештаја о раду Општинске управе општине Врњачка Бања и Председника општине за 2014. годину.

У наставку седнице, чланови Већа разматрали су Нацрт Одлуке о оснивању Омладинског савета општине Врњачка Бања. Омладински савет је повремено радно тело Скупштине општине Врњачка Бања које иницира, дефинише и прати спровођење локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећањем запослености, информисања, активног учешћа. Савет учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма, иницира припрему пројеката за младе и даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе. Предвиђено је да Савет има седам чланова које именује Скупштина општине на четири године, уз могућност њиховог поновног именовања. Веће је разматрало и Нацрт Одлуке о давању назива „Европски парк“ парковима Врњачке Бање. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у чињеници да Врњачка Бања, као најпознатија туристичко-лечилишна дестинација заузима одговарајуће место међу европским бањама које је нарочито било изражено пре Другог светског рата, а којем се поново тежи, имајући у виду и европски пут Србије. Ова одлука усклађена је са Одлуком о заштити Споменика природе „Паркови Врњачка Бања“и Законом о потврђивању Европске конвенције о пределима.
Чланови Већа су разматрали и Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења, као и Нацрт Одлуке о покретању процеса израде Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом општине Врњачка Бања. У наставку ванредне седнице, Веће је упознато са Нацртом Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП за обављање комуналних делатности „Бели извор“, предлогом да се у дневни ред седнице Скупштине општине уврсти иницијатива за изградњу затвореног базена и фудбалског стадиона „Рај“ емитовањем муниципалних обвезница, као и са Информацијом о положају локалне самоуправе утврђеном Законом о одбрани од града.
На крају седнице, чланови Већа упознати су са Извештајем о поднетим захтевима физичких и правних лица за прибављање земљишта/парцела или делова парцела који су у јавној својини општине, Мишљењем Комисије за утврђивање почетног износа закупнине за постављање монтажних објеката и информацијама о правном статусу виле „Мостар“и катастарске парцеле изузете за изградњу јавних гаража.

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.